این آجر در دو نوع زرد و قرمز تولید می شودو مورد استفاده ی سایز های بزرگ در دیوار چینی محوطه ها، حصارباغ ها و ویلاها، سوله ها و حیاط منازل به کار می رود. وسایز کوچک در چیدن دیوار اتاق ها، تراس ها،دوپوش حمام و دستشویی و زدن سقف به کمک تیرآهن مورد استفاده قرار می گیر
ردیفابعاد(cm)نوع و رنگ آجرکدتعداد در هر متر نماظرفیت بستهوزن(kg)
15.5*21.5*10.5لفتونA152671417
25.5*21.5*10.5لفتونB752671217
35.5*21.5*10.5لفتونT452671417
45.5*21.5*10.5لفتونT752671417
55.5*21.5*10.5لفتونY152671417
621.5*5.5*5.5نیمه لفتونB756672418.5
721.5*5.5*5.5نیمه لفتونA156672419
821.5*5.5*5.5نیمه لفتونT756672418.5
921.5*5.5*5.5نیمه لفتونT456672418.5
1021.5*5.5*5.5نیمه لفتونW456672420.5
1121.5*5.5*5.5نیمه لفتونS456672420.5
1121.5*5.5*5.5نیمه لفتونH456672420.5

USAIraqIran