بازدید کابینه دولت از غرفه آجر تیراژه

نیم قرن تجربه تولید آجر
مقاله جدید(نقش مصالح ساختمانی در سازه‌های تاریخی و اهمیت آن در صنعت ساختمان)

بازدید آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر محترم کشور
به همراه آقای دکتر مهدی جمالی نژادمعاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
و همچنین آقای بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران
از غرفه گروه کارخانجات آجر تیراژه و آشنایی ایشان با آخرین دستاوردها و نو آوریهای این گروه در زمینه طرحهای صنعتی ثبت شده و محصولات مقاوم در برابر ریزش و زلزله در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

USAIraqIran