چارت سازمانی

null

مهندس پورجمالیان

عضو هیئت مدیره

null

مهندس محمودرضا خدادادی

مدیرکل

null

مهندس علیرضا خدادادی

مدیرعامل کارخانه تبریز

null

مهندس علی پورمظاهریان

مدیر فروش

null

مهندس پوستین

مسئول …….

null

حاج محمد خدادادی

رئیس هئیت مدیره

null

مهندس حمیدرضا خدادادی

مدیرعامل

null

سرکار خانم خدادادی

مدیر امور اداری

null

سرکار خانم محمدی

امور مالی

null

سرکار خانم صالحی

مدیر تولید