پلاک زرد: Y431

مشخصات مقدار
ابعاد اسمی(Cm) ( ضخامت*عرض*طول) 2.5*7*31 (3-+)
تعداد قالب درهرمترمربع با احتساب یک سانتی متر بند 39
وزن هر قالب(Kg) 1.16
تعداد قالب در هر بسته 21
تعداد بسته روی هر پالت 90
طیف رنگ  خیلی روشن
تکسچرمحصول دانلود
تصویرپروژه دانلود