نسوزخورشیدی: Z731

مشخصات مقدار
ابعاد اسمی(Cm) ( ضخامت*عرض*طول) 2.5*7*31 (3-+)
تعداد قالب درهرمترمربع با احتساب یک سانتی متر بند 39
وزن هر قالب(Kg) 1
تعداد قالب در هر بسته 24
تعداد بسته روی هر پالت 90
طیف رنگ  تیره
تکسچرمحصول دانلود
تصویرپروژه دانلود